Magazin

Morina kutija, časopis za spekulativnu fikciju

1. broj, 21. srpnja 2021.

Prvi broj Morine kutije dostupan je za skidanje na poveznicama:

Broj je također dostupan na platformi Smashwords.

IMPRESSUM

Morina kutija, časopis za spekulativnu fikciju, br. 1 (srpanj 2021.)
Izlazi dvaput godišnje.

ISSN: 2787-7833

Nakladnik: Shtriga, Rijeka
Glavni urednik: Igor Rendić
Uredništvo: Igor Rendić, Vesna Kurilić, Antonija Mežnarić
Lektura: Vesna Kurilić
Lektura, engleski jezik: Igor Rendić
Dizajn: Antonija Mežnarić

Sva prava pridržana.
Duboka voda ©2021. Ana Jembrek
Pretposljednja želja ©2021. Vedran Mavrović
Bajka o mračnoj princezi ©2021. Marijana Čanak
Abuelita ili baka je uvijek u pravu ©2021. Srebrenka Peregrin
Portal ©2021. Petra Rapaić
Ni koliko je crno pod kožom ©2021. Vesna Kurilić
Crimson Crime ©2021. Maja Škvorc
Dispatches from Rovaniemi ©2021. Igor Milković
Farewell to Venice ©2021. Marija Vugdelić

Rijeka, 2021.

morinakutija.com
@morinakutija
morinakutija@gmail.com

Natječaj za tekstove trenutno je zatvoren. Detalji na linku!

%d bloggers like this: