Escape Room Unlimited – Luna Tatjana Val

Naravno da smo se zalijepili na tu reklamu, jer dosad nije bilo sobe koju Tomi, Žac, Beli i ja ne bismo riješili za manje od sata.

Ova je bila unlimited u svom punom značenju: ogromna dvorana s ogledalima koja su davala efekt beskonačnosti, nekoliko vratiju iza kojih je bio zid, a na sredini prazan stol.

Ostalo je još samo 10 min, a rješenje i izlaz još nismo našli.

Svjetlo je zažmirkalo i ugasilo se. Kad se ponovno upalilo na stolu je bio nož. Nismo stigli ni iskomentirati, a ono se ugasilo.
Kad se vratilo, više nije bilo Belog, a na podu je bila crvena lokvica. 

“Kakav jebeni efekt!” uzviknuli smo uglas sva trojica ogledavajući se gdje bi mogla biti skrivena vrata iza kojih je Beli nestao. 

U taj čas električne instalacije su opet zazujale, zapucketale, a svjetlo se utrnulo.

Čim se upalilo, na stolu smo vidjeli pištolj. 

“Jeboteeee!” otelo nam se opet svima istovremeno.

Nekoliko trenutaka kasnije grunuli su mrak i zvuk pucnja istovremeno. Čim su nam se oči privikle na iznenadnu svjetlost vidjeli smo na podu čahuru od metka i novu crvenu lokvu. Metar dalje na podu je ležala i Žacova šilterica. Tomi se sagnuo da je podigne, no ispustio ju je iz ruke kao da se opekao. Okrenuo se i počeo povraćati. 

Koji kurac je ovo!?” Prišao sam i podigao glupu šiltericu. Provukao sam prst kroz rupu sa strane čiji je rub bio spaljen i još uvijek lagano topao. 

“Daj stari, ajmo panic button”, zausti Tomi, a svjetla nestade.

Na stolu je sad bilo uže za vješanje. U sljedećim svjetlosnim treptajima nestao je i on, a na podu je ostala samo njegova tenisica.

Kad je svjetlo ponovno došlo, sa stola me gledala katana.

Sjeo sam i hipnotizirano se zagledao u nju.

Posljednji zalogaj je uvijek najslađi, obliznula se soba. Pa zinula.

Svjetlo se ponovno ugasilo.


© 2021. Luna Tatjana Val
Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Luna Tatjana Val diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ruski jezik, književnost i fonetiku, i odslušala bibliotekarstvo. Predavala je u školi, radila s djecom s posebnim potrebama, a trenutno radi kao lektor. U slobodno vrijeme bavi se slikanjem i crtanjem. Objavila je niz priča u sklopu raznih književnih natječaja, od kojih su neke i nagrađene.
Živi i radi u Zagrebu.

Priča Escape Room Unlimited objavljena je u online časopisu Morina kutija, br. 2 (prosinac 2021). Časopis možete skinuti ovdje ili s platforme Smashwords.


Urednički komentar: Život je igra, a igre su opasne. Luna Tatjana Val u ovoj minijaturi na zabavan nas način podsjeća na to. Ako ste se naježili na čitanje, poput nas, autoričin je posao obavljen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: