Valentina Stojković: Stay


Stay© 2022. Valentina Stojković

[EN] Valentina Stojković is a twenty-two-year-old art lover and an illustrator in herspare time, with a high school degree in art. Inspired by a minimalist style in creating mostly portraits and short comics. You can follow her work at her Instagram profile @artinas_art.

The comic Stay was originally published in the fourth issues of Morina kutija magazine (December, 2022). You can download it for free from our site or Smashwords.

[HR]Valentina Stojković je dvadesetdvogodišnja ljubiteljica umjetnosti i ilustratorica u slobodno vrijeme sa završenom srednjom umjetničkom školom. Potaknuta minimalističkim stilom u stvaranju ponajprije portreta i kratkih stripova. Njene radove možete pratiti na njenom Instagram profilu @artinas_art.

Strip Stay objavljen je u online časopisu Morina kutija, br. 4 (prosinac 2022). Časopis možete skinuti ovdje ili s platforme Smashwords.


Urednički komentar: Puno bismo toga mogli reći o kratkom stripu Stay, ali još uvijek pokušavamo doći sebi. Neki nas autori baš žele emocionalno dotući.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: